top of page
zdj profilowe wuja.jpg

Tomasz Skrzypczak

 

Rocznik 74.

Menadżer, (wiecznie nienasycony) podróżnik, fotograf (amator).

 

 

Year 74.

Manager, (endlessly insatiable) globetrotter, photographer (amateur).

Napisz do mnie

Get in touch

Dzięki za wiadomość! Thanks for submitting!

bottom of page